Selecteer een pagina

Tools tegen bijzonder beheer

Tools tegen bijzonder beheer

De bancaire zorgplicht geeft iedere onderneming voldoende houvast om effectief de strijd aan te gaan met bijzonder beheer. Vooral als de onderneming tijdig een overlevingsplan maakt om de situatie van de onderneming te verbeteren. Dat overlevingsplan kan zijn een reorganisatie of een voorbereiding van een doorstart.

De volgende maatregelen vormen een goede verdediging tegen ongewenste acties van bijzonder beheer.

  • Maak een dossier van alle communicatie met bijzonder beheer.
  • Lees de correspondentie van bijzonder beheer heel goed door. Er zitten vaak heldere maar goed verstopte boodschappen in met (aangekondigde) juridische gevolgen.
  • Beweeg niet direct mee met de bank mee als een adviseur van de short list gekozen moet worden. Schakel indien er geen keuze is onmiddellijk ook zelf een andere expert in de arm om het “werk” van de pottenkijker te controleren. Die extra kosten verdient u dubbel en dwars terug.
  • Maak een goed overlevingsplan en zet een reorganisatie in gang. Onderzoek daarbij ook de mogelijkheden van een doorstart. Dat maakt een rechtmatige kredietopzegging moeilijker voor de bank!
  • Trek tijdig ten strijde tegen bijzonder beheer. Maar doe het wel zeer goed voorbereid met een dossier waaruit duidelijk kan blijken dat de bank toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld haar zorgplicht.
  • Maak bij de geringste twijfel aan de rechtmatigheid van een aangekondigde kredietopzegging uw bezwaren schriftelijk bij de bank bekend.