Selecteer een pagina

Bijzonder beheer

Bijzonder Beheer

Als uw bank uw dossier heeft ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer dan is er sprake van een vertrouwensbreuk. Uw bank gelooft niet meer dat uw bedrijf het zal redden. En dat laatste zal de bank natuurlijk nooit zo tegen u zeggen!

Het enige doel van Bijzonder Beheer is het gericht sturen op het beperken van schade voor de bank en het inperken van haar risico’s. En van dat bancaire doel dient iedere ondernemer zich van meet af aan goed bewust te zijn. Zeker om toekomstige ongelukken met het bedrijf te kunnen voorkomen.

Soms loopt het belang van de bank parallel met de belangen van de onderneming. Bijvoorbeeld wanneer een faillissement op korte termijn ook voor de bank slecht is. Zoals bij bedrijven waarvan de omzet en kasstromen afhankelijk zijn van seizoenen. Of omdat de bank nog een klein sprankje hoop heeft dat het uiteindelijk nog goed zou kunnen komen. Maar in de meeste gevallen, zo leert helaas de praktijk, lopen in dit stadium de belangen niet (meer) parallel. De bank koerst dan alleen nog aan op een voor haar zo gunstig mogelijk moment om definitief de stekker uit het bedrijf te kunnen trekken. Terwijl de ondernemer in zijn onwetendheid hard blijft doorvechten voor het voortbestaan van zijn bedrijf. In de naïeve veronderstelling verkerend dat de bank er net zo over denkt.

Wat doet Bijzonder Beheer van uw bank?

  1. Bijzonder beheer onderzoekt of uw bedrijf in de ogen van de bank nog levensvatbaar is. Wat u zelf vindt is volstrekt onbelangrijk.
  2. Bijzonder beheer schat in hoe groot het verlies van de bank is bij een kredietopzegging
  3. Tijdplan maken wanneer de bank de stekker uit uw bedrijf trekt. Dat gebeurt op het moment dat de schade voor de bank het geringst zal zijn. Tot dat moment houden ze u aan het lijntje.
  4. Proberen om nog zoveel mogelijk extra zekerheden van u te verkrijgen. Dat gebeurt heel slim; tijdelijk staat men toe dat u crediteuren tot een bepaald bedrag mag betalen maar dan moet u wel in ruil een veelvoud van dat bedrag aan extra zekerheden aan de bank geven. Vaak zijn dat (voor BV’s) zekerheden in privé.

Bijzonder Beheer is vaak voorportaal van faillissement

Bijzonder Beheer is vaak het voorportaal van een faillissement. De duidelijkste early warning die u kunt krijgen. U kunt dan niet meer passief blijven. De bank heeft u een signaal gegeven dat zij uw ondernemerschap in twijfel trekt. En dat kunt u alleen niet meer oplossen. Het vertrouwen is de bank in u kwijt…

Advies

Vertrouw nooit op de adviseurs die op de shortlist van de bank staan en die u soms gedwongen door de bank hebt moeten kiezen. Die adviseurs werken vooral in het belang van de bank, om de schade voor de bank te minimaliseren. Maar wel op uw kosten!

Verstandige ondernemers winnen in dit stadium dan ook onafhankelijk deskundig advies in over de vraag hoe ze met die situatie het beste kunnen omgaan. Niet bij hun eigen adviseurs zoals de account (die worden door de bank als metgezellen van de ondernemer gezien) maar wel bij externe deskundigen die ervaring hebben in zwaar weer situaties en een dreigend faillissement.

Fasen van bijzonder beheer

Bij bijzonder beheer zijn twee fasen te onderscheiden. In de eerste staat herstel van de continuïteit van de onderneming centraal. In de tweede fase is de inzet van de bank het beperken van haar eigen schade.