Selecteer een pagina

Banken

Introductie Banken

De bank is ook een “onderneming”. Banken verstrekken aan de onderneming niet-risicodragend kapitaal, ook wel vreemd vermogen genoemd.

Vanuit de optiek van de bank is het verstrekken van krediet aan de ondernemer, het verkopen van een bancair product voor een bepaalde prijs. De bank wenst daar geen risico in te lopen. Wanneer rente en aflossing gewaarborgd zijn en de bank tijdig voldoet aan de bancaire financieringsbehoefte van de onderneming, lopen de belangen van de bank en de onderneming parallel en zal er ook geen spanning in de relatie optreden.

Wanneer echter de continuïteit van de onderneming onder druk komt te staan en er een situatie van “dreigende” discontinuïteit intreedt zal de bank haar rol als belangrijke crediteur steeds serieuzer nemen. Als crediteur kan de bank andere belangen hebben dan de onderneming en de ondernemer.

Veel ondernemers merken die gedaantewisseling pas op in het stadium dat de relatie tussen de bank en de onderneming al ernstig vertroebeld kan zijn.

Toch kan een alerte ondernemer goed in de gaten houden wanneer de bank haar houding verandert. Dat wordt zichtbaar in de wijze van het beheer van het verstrekte krediet, de zogenaamde account.