Niet gemeld, dubbel fout!

Niet gemeld, dubbel fout!

Wanneer niet, of niet op een juiste wijze aan de meldingsplicht is voldaan dan wordt een wettelijk vermoeden in het leven geroepen van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur zorgt ervoor dat op de bestuurder een dubbele bewijslast rust:

  • Hij moet aantonen dat er wel degelijk op een juiste wijze aan de meldingsplicht is voldaan en
  • hij moet ook aantonen dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.