WBA in de praktijk

Hoe werkt de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) in de praktijk?

In geval van een faillissement, biedt de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid extra bescherming aan de belastingdienst en uitvoerende instanties. Om privé aansprakelijkheid te vermijden is het maar aan de ondernemer te bewijzen dat hij wel op tijd aan de meldingsplicht heeft voldaan. Heeft hij dat niet gedaan dan wordt hem onbehoorlijk bestuur verweten.

Door de WBA kunnen de belastingdienst en het uitvoeringsinstituut rustig achterover leunen wanneer een faillissement aan de orde is. Nadat de vorderingen van hen bekend zijn wachten zij rustig af welk deel van de vorderingen uit de boedel nog betaald kan worden. Na afloop van het faillissement controleren zij simpelweg of voor de niet betaalde belastingschulden en premies sociale verzekeringen tijdig een mededeling betalingsonmacht is ontvangen.

Is dat niet het geval dan zullen zij de bestuurder privé aansprakelijk stellen.