Toelichting op WBA

Toelichting op WBA

Volgens de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) kan een bestuurder na een faillissement privé aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde belastingen en premies als hij deze niet tijdig heeft gemeld.