(Rechts)handelingen

(Rechts)handelingen die onder de pauliana vallen

In het zicht van een faillissement komen in de praktijk de navolgende (rechts)handelingen vaak voor die onder de pauliana kunnen vallen.

  • het verstrekken van (extra) zekerheden aan crediteuren, vaak onder dwang van de crediteur
  • het verkopen van goederen en zaken aan “derden” onder de marktprijs (risico van bankbreuk)
  • in sommige gevallen het verkopen van activa tegen executiewaarde
  • het afboeken van een vordering van een crediteur tegenover betaling in natura in de vorm van goederen en zaken met een geschatte tegenwaarde van de vordering