Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Het doel van de wettelijke bepalingen over de faillissementspauliana (paulianeus handelen) is crediteuren van de failliete onderneming bescherming te bieden tegen benadeling. Als de curator een beroep doet op paulianeus handelen, dan roept hij de nietigheid in van een door de failliet onverplicht verrichte rechtshandeling, waardoor zijn schuldeisers zijn benadeeld.

Uit de praktijk blijkt dat rechters snel een beroep van de curator op paulianeus handelen honoreren!

Bij het voorbereiden van een “doorstart” dient dan ook met dit aspect goed rekening gehouden te worden.

Bij twijfel doet de ondernemer er verstandig aan vroegtijdig deskundig advies in te winnen!