Betalingsonmacht: Hoe en wanneer?

Hoe en wanneer betalingsonmacht melden?

Men meldt de betalingsonmacht schriftelijk uiterlijk twee weken na de dag waarop de belasting-/ premieschuld behoort te zijn betaald, bij voorkeur op een formulier verkrijgbaar bij de belastingdienst en bedrijfspensioenfondsen.

Het is verstandig om de schriftelijke mededeling aangetekend te verzenden en/of te laten bezorgen bij de fiscus en de bedrijfspensioenfondsen, onder gelijktijdige afgifte van een ontvangstbevestiging. De ondernemer verkrijgt dan een bewijsstuk dat aantoont dat ook daadwerkelijk tijdig is gemeld.