Melding betalingsonmacht

Meldingsplicht betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen hebben een wettelijke meldingsplicht indien sprake is van betalingsonmacht.

Een melding betalingsonmacht dient gedaan te worden wanneer de vennootschap niet tijdig kan zorgdragen voor betalingen van:

  • verschuldigde loon- en omzetbelasting
  • accijnzen
  • bijdragen in bedrijfspensioenfondsen en
  • premies sociale verzekeringen