Wat is onbehoorlijk bestuur?

Wat is onbehoorlijk bestuur?

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • wanbeleid
  • het niet voeren van een behoorlijke boekhouding
  • het niet voldoen aan de verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekening
  • het aangaan van verplichtingen namens de vennootschap wanneer vaststaat dat die verplichtingen niet meer door de vennootschap kunnen worden nagekomen
  • het onttrekken van zaken aan de vennootschap in het zicht van een faillissement
  • het leeghalen van de vennootschap en het overhevelen van activa naar een andere vennootschap die buiten het faillissement valt